Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2017 roku została podpisana umowa dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi

na zadanie o nazwie:

 

 „Stworzenie nowego budynku wraz z wybiegami zewnętrznymi jako miejsca rozrodu i przyszłej hodowli strusi w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

 

Całkowita wartość zadania: 575.836,60 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 448.780,00 zł

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Inwestycja polega na budowie obiektu dla przyszłej hodowli strusi i stworzenia idealnych warunków do ich rozrodu. Zwiedzający będą mogli podziwiać te piękne ptaki na nowo powstałych wybiegach przyległych do budynku. Do nowopowstałego budynku planuje się wprowadzić 6 sztuk gatunku kazuara hełmiastego oraz 2 sztuki strusi emu.

 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi i dostosowanie ich do warunków istniejących w środowisku naturalnym. Nowy obiekt zapewni stworzenie ekspozycji zbliżonej do naturalnego środowiska  dla zwierząt oraz mającej walor edukacyjny poprzez naśladowanie warunków siedliskowych w zakresie krajobrazu i warunków wodnych.
W długookresowej perspektywie pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu dobrostanu utrzymywanym zwierzętom.

 

Nowo wybudowany obiekt będzie usytuowany w południowej części Ogrodu Zoologicznego, na zapleczu
w miejscu niedostępnym dla zwiedzających, dzięki temu zwierzęta będą miały idealne warunki do rozrodu.
W nowej inwestycji przewidziane są okna dachowe, dzięki którym wewnętrzne pomieszczenia będą odpowiednio doświetlone światłem dziennym. Inwestycja będzie typowo hodowlanym budynkiem. Cała jego powierzchnia użytkowa przeznaczona będzie dla Strusi. Zwiedzający będą mogli podziwiać te piękne ptaki na nowo powstałych wybiegach przyległych do budynku. Do nowopowstałego budynku planuje się wprowadzić 6 sztuk gatunku kazuara hełmiastego oraz 2 sztuki strusi emu.