www.zainwestujwekologie.pl

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 roku została podpisana umowa w formie dotacji o dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie o nazwie:

 

 „Przystosowanie wraz z modernizacją budynku stajni i wybiegów do hodowli różnych gatunków ptaków oraz zwierząt kopytnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

 

Całkowita wartość zadania: 1.101.950,00 zł

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 500.000,00 zł

 

Inwestycja polega na przebudowie obiektu w celu wykonania części ekspozycyjnej i hodowlanej dla ptaków oraz zwierząt kopytnych. W budynku wyodrębniono boksy hodowlane, a w zakresie wybiegów zewnętrznych wykonano wybiegi dla zwierząt w stylu rancza oraz woliery z ekspozycją naśladującą warunki siedliskowe ptaków zamieszkujących umiarkowaną strefę klimatyczną.