OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KANDYDACI DO PRACY

 

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO).

 

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny
  w Łodzi Sp. z o. o. z siedzibą, w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10
  (dalej: administrator), adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. 2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się także 
  z naszym inspektorem ochrony danych,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. 3. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22prim Kodeksu pracy będą przetwarzane
  w celu:

a) realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22prim par. 1 Kodeksu pracy w związku
z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,

b) a jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą na piśmie w swojej aplikacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22prim Kodeksu pracy w związku
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. 4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć mailowo na powyższe adresy.
 2. 5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 lit. a jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód,
  o których mowa w pkt 3 lit. b jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału
  w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  
 3. 6. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres
  12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. 7. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.
 5. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. 9. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani innym podmiotom
  z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan przekazać nam swoje dane osobowe do aplikacji
prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o., w celach związanych z procesem rekrutacji oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”