Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, iż:

 

1. Administratorem Danych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10, 94 – 303 Łódź, NIP: 7272800310, REGON: 364088429, zwana dalej Spółką.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i udostępniane pracownikom biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Spółki.

3. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawienia.

4.Podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 indeks 1 § 1 Kodeksu pracy oraz niewpisanie poniższej zgody spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

 

 

„Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celach związanych z procesem rekrutacji oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”