OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KANDYDACI DO PRACY

 

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o
z siedzibą w (94 – 303)  Łodzi  przy ulicy Konstantynowskiej 8/10 (dalej: „administrator”). Jeśli chcesz skontaktować się z nami wyślij wiadomość na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz też skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22 prim 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane
w celu:

  1. 1. realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22 prim 1 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą na piśmie w swojej aplikacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  1. 1. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22 prim 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit.
    a Rozporządzenia);
  2. 2. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22 prim 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć mailowo na powyższe adresy.

 

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane
te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu kadr oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Do każdej aplikacji prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

 

„Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. z siedzibą (94 – 303) w Łodzi, w celach związanych z procesem rekrutacji oraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”