Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektem i realizacją robót budowlanych oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.”

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ
Doradca Techniczny - zakres obowiązków - załącznik do OPZ
Formularz ofertowy - załączniki nr 2-6 do SIWZ
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ
Wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Aktualizacja (2016-08-03)
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz edytowalny JEDZ (WPS)
Formularz ofertowy - załączniki nr 2-6 do SIWZ (DOC)
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ (DOC)

Aktualizacja (2016-08-09)
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ (DOC)

Aktualizacja (2016-08-12)
Odpowiedzi na pytania 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz osób - załącznik nr 7 do SIWZ (DOC)

Aktualizacja (2016-08-24)
Odpowiedzi na pytania 3

Aktualizacja (2016-08-26)
Odpowiedzi na pytania 4

Aktualizacja (2016-09-02)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Zmiana SIWZ
Odpowiedzi na pytania 5

Aktualizacja (2016-09-13)
Informacje z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-01-09)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja (2017-04-06)
Informacja o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty