Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego pawilonu hodowlano - wystawienniczego wraz z wybiegami zewnętrznymi zwierząt zwanego „Orientarium” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II - Wzór umowy
Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 (XML)
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 1,3-6 (wersje edytowalne) (ZIP)
Dokumentacja (ZIP) (484 MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Inwentaryzacja Zieleni
- Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)
- Opinia Geotechniczna
- Warunki C.O., Wod-Kan, PGE
- Koncepcja Architektoniczno-Budowlana (KAB)

Mapa - Felidarium kabel
Mapa - Orientarium (DWG)
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
Skały - zdjęcia (ZIP)
Szkice inwentaryzacyjne zasilania monitoringu

Aktualizacja (2017-02-14)
Odpowiedzi na pytania 1
Załącznik do odpowiedzi

Aktualizacja (2017-03-03)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2017-03-27)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2017-04-19)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2017-04-26)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania 2
Załącznik nr 1 (Zmieniony)
Załącznik nr 1 (Zmieniony) (DOC)

Aktualizacja (2017-05-16)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-07-28)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty