Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę budynku Strusiarni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10”

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 Wzór umowy
Załączniki nr 1-5 (wersje edytowalne) (ZIP)
Dokumentacja (ZIP) (30,2MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Architektura + konstrukcja
- Instalacje sanitarne
- Instalacje elektryczne
- Specyfikacje techniczne

Przedmiary (ZIP)
Decyzja o pozwoleniu na budowę (1)
Decyzja o pozwoleniu na budowę (2)
Zakres nawierzchni - brama nr 3 do alejki
Zakres prac - nawierzchnia droga brama nr 3 - alejka

Aktualizacja (2017-03-29)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-04-18)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty