Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne, wiaty, oraz infrastrukturą techniczną”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Pozwolenie na budowę
Dokumentacja (ZIP) (102MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Projekty budowlno-wykonawcze
- Przedmiary
- STWiORB

Aktualizacja (2017-11-29)
Zmiana SIWZ
Załącznik nr 1 Zmieniony (DOC)
Załącznik nr 2 Zmieniony (DOC)
Załącznik nr 3 Zmieniony (DOC)
Załącznik nr 4 Zmieniony (DOC)
Załącznik nr 5 Zmieniony (DOC)

Aktualizacja (2017-12-11)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-12-15)
Informacja o unieważnieniu postępowania