Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę mięsa wołowego, ryb morskich mrożonych i ryb słodkowodnych dla zwierząt oraz pokarmu dla ryb akwariowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi sp. z o.o.”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Aktualizacja (2017-12-05)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-12-11)
Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania

Aktualizacja (2017-12-14)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty