Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę mięsa dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o.”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy

Aktualizacja (2017-12-19)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2017-12-21)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty