Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę ryb morskich, słodkowodnych, pokarmu dla ryb akwariowych, ziaren i płatków oraz bezkręgowców dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o."

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 (DOC)
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 (DOC)
Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 (DOC)
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Załącznik nr 7 Załącznik do umowy

Aktualizacja (2020-12-07)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2020-12-10)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty