Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na dostawę granulatów dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o. o.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
OPZ - załącznik nr 1
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 (DOC)
Wzór umowy - załącznik nr 3