Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na usługę sprzątania w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOC)
Wzór umowy - załącznik nr 2
Wykaz prac - załącznik nr 3 (DOC)

Aktualizacja (2018-03-12)
Zapytanie ofertowe - zmiana
Wzór umowy - załącznik nr 2 - zmieniony, obowiązujący

 
Zmiana do "Zaproszenia do składania ofert na usługę sprzątania  w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o." następuje jeszcze jedna zmiana w pkt. 8:

1.        8.  Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.04.2018 r. do godz. 10.00.

WINNO BYĆ:

8. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2018 r. do godziny 10:00.


Aktualizacja (2018-03-15)
Odpowiedzi na pytania