Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę wybiegów dla lemurów wraz z budynkiem gospodarczym i zagospodarowaniem terenu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7 Umowa
Dokumentacja (ZIP) (7,5MB)

Aktualizacja (2018-04-09)
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SIWZ

Aktualizacja (2018-04-25)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2018-05-16)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Aktualizacja (2018-05-25)
Unieważnienie wybory oferty
Ponowny wybór oferty