Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę grochu i ziaren, nabiału, kurzych jaj, otrąb i płatków, artykułów spożywczych, karmy dla psów i kotów, pokarmu dla ryb akwariowych oraz karmy dla ptaków, ziaren zbóż oraz słomy i siana dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi sp. z o.o.”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 (DOC)
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Załącznik nr 7 Załącznik do umowy

Aktualizacja (2018-11-07)
Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja (2018-11-14)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2018-11-22)
Informacja o częściowym unieważnieniu postępowania

Aktualizacja (2018-11-30)
Informacja o wyborze najlepszej oferty

Aktualizacja (2018-12-17)
Informacja o wyborze najlepszej oferty w części 3