Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę karmy dla psów i kotów, pokarmu dla ryb, karmy dla ptaków oraz siana i słomy dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Załącznik nr 7 Załącznik do umowy

Aktualizacja (2018-12-04)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2018-12-17)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty