Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o.o. ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź ogłasza postępowanie MOZ.DA.2510.1.2018, którego przedmiotem jest „Kompleksowa, całodobowa usługa ochrony osób, zwierząt, mienia oraz terenu  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. wraz ze wszystkimi obiektami przy ul. Konstantynowskiej 8/10 , a także transport pakietów gotówkowych (depozytów- bezpieczna koperta).”


Pliki do pobrania:

Regulamin postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu - Załącznik nr 1 do Regulaminu
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Regulaminu
Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do Regulaminu
Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do Regulaminu (DOC)
Wzór umowy - Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 1 do Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 do Umowy
Załącznik nr 4 do Umowy

Aktualizacja (2018-08-16)
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2018-08-21)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2018-09-12)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty