Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi  wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Pozwolenie na budowę
Dokumentacja (ZIP) (178MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Projekty budowlno-wykonawcze
- Przedmiary
- STWiORB

Aktualizacja (2018-05-30)
Zmiana SIWZ w zakresie RODO
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ (DOC)
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja (2018-06-11)
Informacja z otwarcia ofert (DOC)

Aktualizacja (2018-06-29)
Informacja o unieważnieniu postępowania