Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budowę pawilonu dla hipopotamów karłowatych, na terenie MOZ w Łodzi  wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wybiegi dla zwierząt, zbiorniki wodne wiaty, oraz infrastrukturą techniczną”.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Pozwolenie na budowę
Dokumentacja (ZIP) (178MB)
Plik dokumentacja.zip zawiera dokumenty z zakresu:
- Projekty budowlno-wykonawcze
- Przedmiary
- STWiORB

Aktualizacja (2018-07-31)
Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualizacja (2018-08-09)
Odpowiedzi na pytania

Aktualizacja (2018-08-16)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2018-09-25)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty