Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Sp. z o. o. , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksową, całodobową usługę ochrony osób, zwierząt, mienia oraz terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi sp. z o. o. wraz ze wszystkimi obiektami przy ul. Konstantynowskiej 8/10, a także transport pakietów gotówkowych (depozytów-bezpieczna koperta)"

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 (DOC)
Załącznik nr 2 (DOC)
Załącznik nr 3 (DOC)
Załącznik nr 4 (DOC)
Załącznik nr 5 OPZ
Załącznik nr 6 Wzór Umowy
Załącznik nr 1 do wzoru umowy
Załącznik nr 2 do wzoru umowy
Załącznik nr 3 do wzoru umowy
Załącznik nr 7

Aktualizacja (2021-03-09)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2021-03-11)
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 3 do wzoru umowy (DOCX)

Aktualizacja (2021-03-16)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert

Aktualizacja (2021-04-01)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
Nowy Załącznik nr 1 do wzoru umowy

Aktualizacja (2021-04-16)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie terminu składania ofert

Aktualizacja (2021-04-22)
Informacja o zmianie SWZ

Aktualizacja (2021-04-29)
Informacja o maksymalnej kwocie na realizację zamówienia

Aktualizacja (2021-04-29)
Informacja z otwarcia ofert

Aktualizacja (2021-05-06)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty